Rysk musik med dirigent Maria Goundorina

Verket The Sealed Angel, Den beslöjade ängeln, är komponerad av Rodion Sjtjedrin och har sina rötter i traditionen av musik med liturgiskt innehåll skrivna av Tchaikovsky och Rachmaninov.

Rysk musik med dirigent Maria Goundorina

Verket The Sealed Angel, Den beslöjade ängeln, är komponerad av Rodion Sjtjedrin och har sina rötter i traditionen av musik med liturgiskt innehåll skrivna av Tchaikovsky och Rachmaninov.