Kören uruppför Lux Aeterna

Med stöd från Kulturrådet har kören beställt a cappella-stycket Lux Aeterna komponerat av svensk-amerikanske Matthew Peterson.

Kören uruppför Lux Aeterna

Med stöd från Kulturrådet har kören beställt a cappella-stycket Lux Aeterna komponerat av svensk-amerikanske Matthew Peterson.